WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ www.jkdbiuro.com

Poniżej krok po kroku przedstawiono jak założyć działalność gospodarczą?  

1.   Wypełnienie wniosku CEIDG

 Aby wypełnić wniosek o założenie działalności gospodarczej należy wejść poprzez przeglądarkę internetową na stronę CEIDG:  http://firma.gov.pl

Instrukcja wypełniania wniosku:

 1. Rodzaj wniosku
  Wybieramy Wniosek o wpis do CEIDG. Inne opcje to zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności.

      2.  Wniosek złożony przez
Wybieramy „Przedsiębiorcę”.

 1. Dane osobowe – wprowadzamy swoje dane osobowe
 • Pole używane głównie przy aktualizacji danych, gdyż przy zakładaniu działalności numeru REGON w większości przypadków nie posiadamy.
 • Oświadczenie w polu 15 – trzeba koniecznie zaznaczyć, żeby przejść dalej.
 1. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
  Podajemy swoje dane adresowe. „Opis nietypowego miejsca lokalizacji” –  puste.
 2. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy
  Wypełnia się gdy jest inne od miejsca zamieszkania.
 3. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy
  Wpisujemy nazwę Naszej nowo zakładanej firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Najczęściej jest to coś w rodzaju „Firma Jan Kowalski”.

Przewidywana liczba pracujących: co najmniej 1, gdy nie zatrudniamy pracowników, dodajemy + 1 za każdego kolejnego zatrudnionego.

Przewidywana liczba zatrudnionych: Należy wpisać ile osób planuje się zatrudnić na umowę o pracę.

Rodzaje działalności: Wpisujemy przeważąjący rodzaj usług, wg kodu PKD. W praktyce jest to działalność, która będzie nam przynosić największe zyski.

 1. Nazwa skrócona:to pole na potrzeby ZUS-u. Wpisujemy nazwę Naszej firmy z pola 06.
 2. Data rozpoczęcia działalności:może być późniejsza, niż data złożenia wniosku.
 1. Dane do kontaktu
  Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania zostaną one umieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne. Należy podać wówczas, gdy nie posiada się podpisu elektronicznego, ani profilu zaufanego i zamierza się wysłać formularz bez podpisu, aby później podpisać go ręcznie – dzięki temu pracownik „punktu kontaktowego” może się z nami skontaktować w razie potrzeby.
 2. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
  Podajemy adres biura, warsztatu itp. Jeśli pracę wykonuje się w domu, u klienta lub w Internecie, należy wskazać adres zamieszkania. Adres do doręczeń, to inaczej mówiąc adres korespondencyjny – podaje się go jeśli jest inny niż siedziba firmy (musi być to jednak adres znajdujący się na terytorium Polski).
 3. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
  W formularzu należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak oddziały.
 4. Data powstania obowiązku opłacania składki ZUS
  Pole to pojawia się po wyborze opcji „Zakład Ubezpieczeń Społecznych” przy zdaniu Jestem ubezpieczony w:. Należy tutaj wpisać datę rozpoczęcia działalności, czyli tę samą co w polu 08. Data rozpoczęcia działalności.

Uwaga: w tym miejscu zaznaczamy, czy chcemy razem z wnioskiem CEIDG wypełnić on-line i wysłać również jeden z następujących ZUS-owskich druków: ZZA, ZWUA, ZUA, ZIUA, ZCNA. Należy posiadać certyfikowany podpis kwalifikowany, aby tego dokonać:

 • ZZA– rejestracja przedsiębiorcy od ubezpieczeń, który pracuje dodatkowo na etacie,
 • ZWUA– wyrejestrowanie z ubezpieczeń (wypełnia się przy zawieszaniu działalności),
 • ZUA– rejestracja przedsiębiorcy do ubezpieczeń, który nie pracuje dodatkowo na etacie,
 • ZIUA– zmiana danych osoby ubezpieczonej (przy aktualizacji wpisu),
 • ZCNA– zgłoszenie członków rodziny osoby ubezpieczonej (ale tylko tych, którzy nie mają własnego prawa do ubezpieczenia oraz których nie zgłosił już inny członek rodziny).

Zazwyczaj osoba rozpoczynająca działalność wypełnia dokument ZZA lub ZUA. 

Pola 14, 15, 16
Wypełnia się jedynie w przypadku zawieszania, wznawiania lub zaprzestawania wykonywania działalności gospodarczej.

 1. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych
  Podajemy urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Wpisuje się go formie np. „Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie”. Aby pole uzupełniło się samodzielnie wystarczy zacząć wpisywać nazwę miasta i wybrać z listy dostępnych.
 2. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie:
  Podajemy sposób opodatkowania zakładanej działalności. Więcej w punkcie – Forma opodatkowania przewodnika. Najpopularniejszy wybór to „na zasadach ogólnych”.
 3. Forma wpłaty zaliczki
  Zazwyczaj wybiera się opcję „miesięcznie”.
 4. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej
  1 – Księgi rachunkowe – to pełna księgowość wymagana przy dużych przychodach (2 mln. euro rocznie).
  2 – Podatkowa księga przychodów i rozchodów – wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
  3 – Inne ewidencje – najczęściej ryczałt od przychodów.
  4 – Nie jest prowadzona – przy wyborze karty podatkowej.

Dokumentacja rachunkowa będzie prowadzona przez inny podmiot:
Tak, jeśli planujemy skorzystać z usług biura księgowego;

Pole 21
Uzupełnia się wyłącznie wówczas, gdy zdecydujemy się powierzyć prowadzenie księgowości do biura rachunkowego.

 1. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy
  Wskazujemy miejsce, w których rzeczywiście będzie znajdowała się dokumentacja firmy. Najczęściej miejsce zamieszkania lub wykonywania działalności.
 2. Prowadzę zakład pracy chronionej
  Jest to specjalny rodzaj działalności oparty na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. Prowadzę zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości
  Jeśli tak jest, to zaznaczamy „Tak”. W większości przypadków zaznaczamy „Nie”.
 4. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych
  Jeśli jesteśmy to zaznaczamy „tak”.
 5. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
  Wypełniamy jeżeli wnioskodawcę wiąże z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeżeli taka wspólność kiedyś istniała, ale ustała.
 6. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy
  Pole zazwyczaj pozostawia się puste, gdyż na moment otwierania działalności konta możemy jeszcze nie posiadać.
 7. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach…
  Jeśli posiadasz swoje odpowiedniki NIP czy REGON w innych krajach, to należy je tutaj podać.
 8. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw…
  W tym miejscu można upoważnić osobę lub firmę do prowadzenia swoich spraw w CEIDG, np. swoje biuro rachunkowe.

2.    Wybór biura rachunkowego. Może biuro rachunkowe online?

Szukasz profesjonalnej obsługi księgowej?
Poświęć 20 sekund, a otrzymasz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Rodzaj prowadzonej działalności

Zakładam firmę - proszę o poradęJednoosobowa działalnośćSpółka z o.o.Spółka akcyjnaSpółka cywilnaSpółka jawnaInna

Forma dokumentacji rachunkowej

Książka przychodów i rozchodówRyczałtKsięgi Handlowe

Ilość dokumentów sprzedaży

Ilość dokumentów kosztowych

Ilość zatrudnionych pracowników na umowę o pracę

Ilość zatrudnionych pracowników na umowę zlecenie/dzieło

Jesteś płatnikiem VAT?

Firma będzie handlować z zagranicą ?

Wykonywane usługi/handel

Dane Kontaktowe

"Poprzez przycisk "wyślij" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przesłania oferty usług księgowych przez JKD Biuro Rachunkowe"

 

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ